frequently asked questions

here you can find an answer to most of your questions.

if not, please feel free to contact the shop.

(englisch version below)

hoe boek ik een afspraak?

voor een kleine tattoo kan je ons contacteren via mail. voor grotere stukken vragen wij steeds om langs te komen in de shop zodat we samen je idee kunnen bespreken. je kan ons email adres vinden op de contact pagina. je zal een automatisch antwoord krijgen met een lijst van informatie die wij nodig hebben om een afspraak vast te leggen. je afspraak staat niet vast tot dat het voorschot betaald is. 

je kan ons niet contacteren via facebook of instagram aangezien het onmogelijk is voor ons om op elk platform te antwoorden. 

hoe moet ik mij voorbereiden op mijn tattoo?

zorg er voor dat je voldoende drinkt en eet voor je afspraak aangezien getatoeëerd worden veel van je energie vraagt. zorg ervoor dat je geen alcohol hebt gedronken voor je je laat tatoeëren. wij zullen iedereen onder de invloed van drugs en alcohol weigeren.

wanneer is het verboden getatoeëerd te worden?

het is verboden getatoeëerd te worden als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

in België is het legaal om getatoeëerd te worden vanaf 16 jaar met ouderlijke toestemming. in dit geval zal éen van je ouders mee moeten komen naar de afspraak om een document te ondertekenen. zonder ouderlijke toestemming ben je verplicht te wachten tot 18 jaar.

is er een wachtlijst?

dit hangt af van je keuze  van artiest. sommige artiesten hebben een langere wachtlijst dan andere. 

kleinere tattoos kunnen we er altijd tussen nemen, reken hier op een wachtlijst van 1 a 2 maand.

voor grotere projecten (+ 20 cm) nemen we niet altijd nieuwe afspraken aan. voor alle vragen omtrent de opening van onze agenda kan je ons gerust een mail sturen. dan ontvang jij van ons een automatisch antwoord waarin je al de nodige informatie vindt.

hoe verzorg ik mijn nieuwe tattoo?

voor kleine tattoos:

wij raden aan de plastiek folie na 2 uur te verwijderen. spoel  en wrijf de tattoo vervolgens goed met warm water en gewassen handen, zodat opgedroogd wondvocht geen kans maakt op korstvorming. wrijf droog, wacht éen uur en begin met de crème (bepanthol, easy tattoo, balm tattooo cream,...).

voor grote tattoos:

wij raden aan de plastiek folie voor de eerste keer te vervangen na 2 uur. spoel  en wrijf de tattoo vervolgens goed met warm water en gewassen handen, zodat opgedroogd wondvocht geen kans maakt op korstvorming (zonder zeep). wrijf droog en doe er een nieuwe plastiek folie om. herhaal dit elke 4 uur, ook voor je gaat slapen en onmiddellijk nadat je opstaat. herhaal dit 2 nachten/dagen.

na 48u de plastiek folie te hebben gedragen spoel je de tattoo voor een laatste keer, wrijf ze droog en laat éen uur uitdrogen. begin met de crème (bepanthol, easy tattoo, balm tattoo cream).

het is belangrijk dat je geen crème gebruikt wanneer je plastiek folie draagt en de plastiek folie steeds onmiddellijk verandert nadat je de tattoo hebt droog gewreven.

gebruik de crème 2 tot 3 keer per dag gedurende 3 weken. leg geen laag maar masseer het goed in!

mijd de zon en baden gedurende 3 weken.

neem je walk ins aan?

soms nemen wij ook walk ins aan. check zeker onze Facebookpagina hieromtrent.

wat zijn walk ins?

tijdens een walk in dag kan je naar de shop komen met je idee of je kan iets kiezen uit onze eigen ontwerpen en dit wordt dezelfde dag nog getatoeëerd. iedereen krijgt die dag in de shop een afspraak om later op de dag terug te komen. zo hoef je niet te wachten in de shop.

first comes, first served en vol is vol dus kom zeker op tijd.

krijg ik het ontwerp te zien voor de afspraak?

het ontwerp gemaakt door de artiest naar jouw keuze zal de dag van je afspraak klaar liggen. als er nog aanpassingen moeten gebeuren kan dit op de dag zelf, enkel kleine aanpassingen. het is voor ons niet mogelijke om ontwerpen op voorhand door te sturen. 

hoeveel kost een tattoo?

dit hangt af van de grootte, plaatsing, detail en hoe lang het zal duren.

voor prijs gerelateerde vragen spring je best eens binnen in de shop.

wij vragen een voorschot van €50 voor kleine tattoos en €150 voor grote tattoos. een terugbetaling van het voorschot is niet mogelijk. als de afspraak door omstandigheden verplaatst moet worden blijft het voorschot wel 12 maanden geldig.

welke betaalmethodes aanvaard je?

wij aanvaarden enkel cash.

wanneer is de shop open?

je kan in de shop langskomen voor het maken van afspraken of het bespreken van je idee elke donderdag tussen 17h en 20h. als dit voor jou niet past kan je  met ons een afspraak maken om op een andere dag lang te komen. wij werken op deze manier zodat wij al onze tijd kunnen besteden aan de klant die getatoeëerd wordt. dit is beter voor hem als ook voor de klant die een afspraak wenst en voor onze concentratie.

bedankt voor het begrip!

 

how do I book a tattoo?

for a small tattoo you can contact us by email (only). for bigger projects we always ask to pass by the shop so we can discuss it together. you can find our email address at our contact page. you will receive an automated response with a list of information we require when booking in a tattoo. your appointment is not confirmed until the deposit has been paid.

you can NOT contact us by facebook, dm or instagram. as it is impossible to keep track of every platform containing messages.

how should I prepare for my tattoo appointment?

please make sure you have eaten and drunk enough before your appointment as getting tattooed will take a lot of energy. make sure you don't drink alcohol before you get tattooed. we will refuse anybody under the influence of drugs or alcohol.

when is it forbidden to get tattooed?

you can not get tattooed when you are pregnant or when you are breast feeding.

in Belgium it is legal to get tattooed at the age of 16 with parental consent. in that case you should bring one of your parents to the tattoo appointment to sign the document for you. if you don't have parental consent you are obligated to wait till the age of 18.

is there a waiting list?

it depends on which artist you would like to get tattooed by. some artists have longer waiting lists than others. 

smaller tattoos can be taken in between. you will have to make an appointment  1 to 2 months in advance.

our books are not always open for bigger projects (bigger than 20cm). for all inquiries about our availability please send us an email and you will get an automated response containing this information.

how do I take care of my new tattoo?

for small tattoos:

we recommend to take of the plastic foil after 2 hours. clean and rub the new tattoo with hot water and washed hands. rub it dry, wait for an hour and start with cream (bepanthol, balm tattoo cream or easy tattoo)

for big tattoos:

we recommend to change the plastic foil  for the first time after 2 hours, clean and rub the new tattoo with hot water and washed hands (no soap). rub it dry and put on a fresh plastic foil. repeat every 4 hour, before you go to bed and when you wake up. repeat this for 2 days/nights.

after 2 nights clean the tattoo with hot water, pat dry and wait for an hour. than start with cream (bepanthol, balm tattoo cream or easy tattoo) for the first time.

it is important that you don't use cream when you wear plastic foil and always change the plastic foil immediately after patting it dry!

use the cream 2 to 3 times a day for 3 weeks. rub it in well!

make sure to avoid the sun and do not bathe for 3 weeks.

what are walk ins?

it means you can come to the shop and get tattooed immediately. you can take your idea or choose one of our designs.

everybody will get an appointment to come back later that day so you don't need to wait in the shop.

first come, first served and full is full so make sure to be on time.

 

 

do I get to see the tattoo design before my appointment?

your artist of choice will present you the design the day you arrive for your tattoo appointment. if you would still like to make small changes to the design at that point feel free to tell us and we ll be happy to help you. it is not possible for us to send any designs  ahead of the appointment.

how much does a tattoo costs?

it depends on the size, placement and detail and how long it will take.

for any price related questions please pass by the shop.

a deposit of €50 is required for a small tattoo.

a deposit of €150 is required for bigger tattoos.

a refund is not possible. you can still change the day of your appointment without losing the refund. it will remain valid for 12 months.

what payment methods do you except?

we only take cash!

when is the shop open?

you can pass by the shop to make an appointment every Thursday from 17H till 20H. if this does not suit you you can make an appointment with us for another day by email. 

we work like this so we can devote all our time to our customers while we re tattooing without having to take a break every time a new customer walks in. this is better for the customer being tattooed as well as for the customer wanting to make an appointment and for our concentration.

thanks for understanding!

 

 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon